Kurs Portiera oraz Niekwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej

Cena: 500/1500

Zakres materiałów oraz tematyka szkolenia jest uzgadniana indywidualnie w zależności od rodzaju pracy oraz instytucji zlecających.

Zapisz się