Kurs Pilotów Wycieczek

Cena: 600

Wymagania:
Pilotem wycieczek może zostać osoba, która:

 • Ukończyła 18 lat,
 • Ukończyła szkołę średnią,
 • Nie była karana za przestępstwa umyślne oraz związane z pełnieniem funkcji pilota lub przewodnika,

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej grupy uczestników.

Program kursu pilotów wycieczek:
Program kursu obejmuje 100 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń) z zakresu:

 • Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie -4 godzin
 • Wiedza o Polsce i świecie współczesnym – 6 godzin
 • Obsługa ruchu turystycznego – 26 godzin
 • Geografia turystyczna Polski i Europy – 28 godzin
 • Historia kultury i sztuki – 10 godzin
 • Interpretacja dziedzictwa – 2 godzin
 • Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne – 8 godzin
 • Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce – 4 godzin
 • Pilot a grupa – 12 godzin

Razem : 100 godzin lekcyjnych zajęć 

Kadra prowadząca zajęcia to wykładowcy – piloci – praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Miejsce prowadzenia zajęć: sala wykładowa 34-100 Wadowice ul.fabryczna 4  w doskonale wyposażonych salach lekcyjnych.

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cena kursu zawiera:

 • 100 godzin lekcyjnych w skład których wchodzą wykłady i ćwiczenia.
 • Podręcznik i materiały szkoleniowe.
 • Egzamin wewnętrzny oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu
Zapisz się