Kurs Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego

Cena:

W cenie wliczone:


-Kurs (część ogólna+specjalistyczna)
-Egzamin + 1 poprawka do egzaminu
-Wydanie dokumentów (Zaświadczenie, Certyfikat)
-Materiały szkoleniowe

Zajęcia:

-36 godziny – część ogólna (e-learning lub wykłady)

Wymagania:

-Ukończone 21 lat
-Wykształcenie min. Ponadgimnazjalne
– Niekaralność
– Brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu

Zapisz się