Kurs Kierownika Ds. Bezpieczeństwa

Cena: 600 PLN

W cenie wliczone:


-Kurs (część ogólna+specjalistyczna)
-Egzamin + 1 poprawka do egzaminu
-Wydanie dokumentów (Zaświadczenie, Certyfikat)
-Materiały szkoleniowe

Zajęcia:

-35 godziny – część ogólna (e-learning lub wykłady)
-15 godzin – część specjalistyczna z trenerami i samokształcenie

Wymagania:

-Ukończone 18 lat
-Wykształcenie min. Ponadgimnazjalne
-Pełna zdolność do czynności prawnych
-Niekaralność

Zapisz się