Kurs Instruktora Taktyki i Technik Interwencji

Cena: 1600

W cenie wliczone:

-Kurs (część ogólna e-learning + część specjalistyczna)
-Egzamin + 1 poprawka do egzaminu
-Wydanie dokumentów (Zaświadczenie, Certyfikat, Legitymacja Instruktorska)
-Materiały szkoleniowe
-Wyżywienie podczas zajęć w terenie

Zajęcia:

-35 godziny – część ogólna (e-learning lub wykłady) z tej części zwolnieni są absolwenci AWF lub osoby posiadające uprawnienia instruktora sportu , rekreacji i turystyki
-26 godzin – część specjalistyczna z trenerami i samokształcenie
-42- godziny – zajęcia w terenie

Wymagania:

-Ukończone 18 lat
-Wykształcenie min. Ponadgimnazjalne
-Znajomość dyscypliny sportu,wiedza teoretyczna i praktyczna

Zapisz się